Home » Bạn đọc » Ăn chay không có mùi hôi trên cơ thể

Ăn chay không có mùi hôi trên cơ thể

Ht. Diệu Liên nói do ngài ăn chay nên ngài không có mùi hôi trên cơ thể. Cơ thể chúng ta có mùi mồ hôi do thân, tâm ta uế trược.
Nếu bạn có thể ăn chay, tu tâm thanh tịnh thì thân, tâm, máu huyết, xương tủy đều thanh tịnh thì thân tâm bạn khỏe mạnh, tướng hảo đoan chánh, bệnh về mùi cơ thể cũng chẳng có. Tướng hảo thanh tịnh, trang nghiêm cũng từ an – nhẫn mà thành. Các nhà khoa học đã nói “con người cứ 7 năm một là tế bào thay cũ, đổi mới hoàn toàn.

Vậy nên nếu bạn có thể ăn chay, tu tâm thanh tịnh trong 7 năm tôi tin bạn sẽ có một diện mạo mới, thân tâm khỏe mạnh, tướng hảo đoan chánh nó từ nội tâm lưu xuất ra, có thể nét đẹp sẽ giống như mẹ Quán Âm vậy. Vạn pháp do tâm tạo, bạn tin chứ?!..Vậy nên đại lão p. s Tịnh Không nói phương pháp dưỡng sinh tốt nhất là ăn chay, tu tâm thanh tịnh. Đạo lý rất sâu. Vật chất không có thật vậy bệnh tật do đâu mà có, sự hỗn tạp của sóng tư tưởng.

>>> Xem thêm: Dinh dưỡng cho người cao huyết áp

Do đâu thân tâm ta thường hay bất an, không ôn hòa, hay sanh bệnh, tu hành không đạt được chánh định, chánh niệm. Có một sự ảnh hưởng lớn từ việc ăn mặn. Vì sao vậy?!. Động vật nó có tánh linh. Mỗi tế bào trong cơ thể động vật đều có năng lượng, vật chất, thông tin. Nói cách khác chúng đều có sóng, có quang, phát ra tín hiệu (từ trường). Bạn ăn thịt chúng sanh nhiều thì từ trường của thân tâm bạn rất bất an, hỗn loạn và không tốt. Vì sao vậy? Trong thân tâm bạn có oán khí của chúng sanh tích tụ trong đó, nó nhiễu loạn sóng tư tưởng, nhiều loạn ý niệm của bạn.

Ăn chay sẽ giúp bạn có một diện mạo mới

Ăn chay sẽ giúp bạn có một diện mạo mới

Từ trường của oán khí này nó hỗn tạp với sóng tư tưởng của bạn nên sanh ra đủ các thứ bệnh, thân tâm bất an, tu hành không giữ được chánh niệm, không đạt định. Oán khí nhiều quá thì khí sắc u ám thân phát ra quang minh cũng u ám. Vậy nên ta thấy nhiều người có sắc mặt không tốt là do điều này nhất là người sắp chết.

Bình thường oán khí này có nhưng phước báu bạn còn lấn át đi sức mạnh của nó. Khi mạng chung, phước mỏng dương khí yếu ớt thì những âm khí kia trỗi dạy chúng mặc tình hành hạ, báo thù cấu xé thỏa thê cộng với nghiệp lực hiện tiền khiến người chết ra đi trong đau đớn.

Còn người ăn chay, tâm địa thanh tịnh ngày ngày huân tu giáo lý thánh hiền, học tập luân lí đạo đức, nhân quả thì từ trường (còn gọi là quang, là khí, là từ trường ), khí huyết ôn hòa, thân tâm hoan hỉ, người họ không bị oán khí nhiễu loạn, thân phát ra chánh khí. Người phát ra chánh khí lớn có thể tương thông với côn trùng, động vật nhỏ. Tại sao bạn không tương thông được với chúng? Chánh khí, lòng từ bi bạn chưa đủ lớn.
Do vậy đủ cho bạn thấy tầm quan trọng của việc ăn chay, tu tập thanh tịnh đối với sức khỏe và việc tu hành. Đây hoàn toàn không phải mê tín, nó rất khoa học.