Home » Bạn đọc » Mừng xuân mậu tuất

Mừng xuân mậu tuất

Mậu Tuất vừa nghe tiếng rộn ràng
Nghiêng mình lọt Dậu đã chui sang
Mừng cho sức khỏe quen nhiều lối
Chúc để tâm lanh biết mọi đàng
Chẳng quản nguy nan dù khó nhọc
Không từ trí dũng để an khang
Vuông tròn chữ tín luôn gìn giữ
Ngợi tiếng gần xa khắp bản làng.