Category Archives: Bệnh người già

Biến đổi của khí ở người cao tuổi

Khí suy dễ cảm phải ngoại tà

Biểu hiện chủ yếu ở người cao tuổi: Suy giảm tác dụng kích hoạt của khí: khí là chất tinh vi cần thiết cho sự sống, có khả năng thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của cơ thế củng như hoạt động sinh lý của các tạng phủ, kinh lạc; là động lực […]

Continue Reading...